O Napotem.pl

Napotem.pl to darmowy internetowy notatnik, w którym w możesz zapisywać linki oraz powiązaną z nimi treść, by móc do nich łatwo wrócić. Niezależnie od urządzeń, przeglądarek, czy profili, na których z nich korzytasz.

Ekran główny z dodanymi notatkami

Poza zalogowaniu wprowadź swoją pierwszą notatkę klikając przycisk Przycisk dodaj. Po wpisaniu pierwszych znaków pojawi się interfejs, z którego możesz wybrać kolor, kategorię, tagi oraz publiczny status.

Dodawanie notatek

Dostępne kategorie:

  • Ogólna - pojawi się w zbiorczej sekcji notatek "Wszystkie"
  • Ukryta - dostęp tylko z sekcji "Ukryte", nie występuje też w wynikach wyszukiwania ani przypomnieniach
  • Ważna - dostęp do niej będzie możliwy z sekcji “Wszystkie" (oznaczona ikonką Ikona notatka ważna) oraz “Ważne"
Dodawanie notatki

Tagi pozwalają opisać notatkę przy pomocy słów kluczowych. Kwalifikują jej treść oraz mogą posłużyć jako kategoria dla wyszukiwarki. Maksymalna liczba tagów dla notatki to 10, a maksymalna długość pojedynczego taga, to 15 znaków.

Kliknięcie na ikonkę Status publiczny spowoduje aktywowanie linku, do którego dostęp będą miały osoby z zewnątrz.

Wybór Ikona szyfrowania zaszyfruje notatkę po stronie bazy danych. Więcej o bezpieczeństwie na Napotem.pl dowiesz się tutaj.

Po wprowadzeniu notatki pojawi się ona na liście w wybranej kategorii.

Filtry notatek

Przeglądanie

Wprowadzona notatka pozwala na przeglądanie treści linków preze najechanie na nie (funkcja nie dotyczy wersji mobile), przechodzenia do wersji publicznej (jeśli opcja dla notatki jest aktywna), oraz wyszukiwanie po wprowadzonym tagu, przez kliknięcie na niego. Dodatkowo linki w notatkach czyszczone są z parametrów marketingowych oraz skracane. Tę i inne opcje można wyłączyć w ustawieniach. Najechanie na notatkę aktywuje także jej menu kontekstowe. W przypadku wersji mobilnej należy kliknąć na kropkowe menu Menu mobilne notatki.

Dodana notatka

Dodatkowe funkcje

Wiadomość e-mail z przypomnieniem

Menu boczne Menu boczne pozwala na dostęp do Twoich danych w aplikacji, zarządzania kontem, ustawieniami czy sekcją przypomnień. Ta ostatnia umożliwia aktywację zbiorczych powiadomień o notatkach dodanych w wybranych okresie, które będą wysyłane na adres e-mail.

Przydatnym dodatkiem w codziennym użytkowaniu jest zakładka dla przeglądarki. Pozwala on na dodawanie notatek bezpośrednio ze strony, którą właśnie przeglądamy. Więcej o funkcjonalności oraz jej zasadzie działanie znajdziesz na podstronie Zakładka.